Bærekraft

Vi bidrar til en bærekraftig framtid

Tjenester Kontakt oss

Få en mer energieffektiv bolig

Alle våre mestere er ENOVA-sertifiserte energirådgivere, og har mange års erfaring innen gjennomføring av prosjekter som energieffektiviserer din bolig.  Byggmester Grønvold AS kan kalkulere, planlegge og gjennomføre en helhetlig energieffektiv oppgradering av din bolig. Energirådgivning med påfølgende tiltaksplan og energiattest er første steget på veien til en mer energieffektiv bolig og det kan være store summer å spare, samtidig øker boligen din i verdi.

Hva er ENOVA?

ENOVA SF er et statsforetak som eies av Klima- og miljødepartementet. Finansieringen av virksomheten skjer via tildelte midler fra Energifondet. Formålet med virksomheten er å redusere samlet energibruk og klimagassutslipp. For deg som boligeier, betyr dette økonomisk støtte og reduserte kostnader i tillegg til bedre bokomfort, og enda en grunn til å velge energismart.

Ikon, checkmark

ENOVAs støtteordninger

ENOVA har en rekke støtteordninger det er mulig å søke på. Alt fra oppbygging av bygningskropp til mindre tiltak.

Les mer
Ikon, checkmark

Søk om ENOVA-støtte

Du kan søke til ENOVA om støtte på inntil 150 000 kroner til utgifter knyttet til ombyggingen av din bolig. Dette forutsetter at du først engasjerer en energirådgiver som kan lage en rapport på boligens tilstand, og beskrive hvilke tiltak som må/bør/kan gjøres for å forbedre din bolig. Støtten fra ENOVA beregnes ut fra hvor mange av disse tiltakene du velger å utføre. 

Våre energirådgivere kan hjelpe deg

Ved å engasjere oss til å utføre en slik rapport, kvalifiserer du til å motta støtte fra ENOVA på 5000 kroner. Kostnaden for et slik oppdrag er ca. 10 000 kroner, avhengig av størrelse og kompleksitet på boligen. Dette betyr at de fleste får 50 % rabatt på en slik rapport dersom de søker om denne støtten.

Visste du at …

Det er mulig å søke til ENOVA om støtte til oppgradering av din bolig. Støtteordningen er kun tilgjengelig for dem som gjennom energirådgiving har fått en tiltaksplan og energiattest for boligen.  

 Les mer på ENOVA sine hjemmesider

Vi har fokus på bærekraft

Vi satser stort på å praktisere en grønn profil i arbeidet vårt. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi arbeider mot en grønnere og mer bærekraftig framtid.

Kontakt oss i dag!