Siste nytt

Les om de nye energikravene

Tjenester Kontakt oss

Ett skritt nærmere strengere energikrav fra EU

Les hva fagfolkene hos huseierne.no sier om de forestående kravene fra EU som etter all sannsynlighet vil påvirke minst 200 000 boligeiere her til lands allerede innen 2030.

Når må norske boliger endres?

Nye EU-regler kan pålegge norske boligeiere å gjøre store energioppgraderinger i egen bolig. Det vil koste penger, men vil også bidra til lavere utslipp og strømutgifter. I mars 2023 har EU-parlamentet tatt oss ett skritt nærmere nye regler. 

Ikon, checkmark

Energieffektivisering

For å spare oppvarmingskostnader og strøm må mange norske boligeiere energieffektivisere de neste årene. For de fleste vil det beste tiltaket være etterisolering og bytte av vinduer.  

Det siste året har EU arbeidet med det som kalles «bygningsenergidirektivet», også kjent som EPBD. Bak denne lange forkortelsen med det byråkratiske navnet skjuler det seg regler som vil få store konsekvenser for Europas innbyggere, også for oss i Norge. Detter er særlig fordi reglene vil kreve at alle boliger blir langt mer energieffektive enn i dag. 

Ikon, checkmark

Hva skjer nå?

Huseiernes Landsforbund har fulgt dette arbeidet tett det siste året, blant annet gjennom vår europeiske sammenslutning UIPI. I det siste har det vært en god del medieoppmerksomhet rundt reglene, og vi har fått mange spørsmål om hva som skjer, når, hvordan og ikke minst hvordan det vil påvirke meg og min bolig.

Følg oss og hold deg oppdatert

Vi du vite mer om Byggmester Grønvold AS og hvordan vi arbeider? Følg oss på våre sosiale medier for å få et innblikk i vår arbeidshverdag.