Avfallshåndtering

Be om pristilbud

Miljøvennlig avfallshåndtering

Byggmester Grønvold AS er opptatt av å ivareta en bærekraftig og miljøvennlig tilnærming til avfallshåndtering, og tilbyr en rekke tjenester og tiltak for å sikre en ansvarlig og effektiv behandling av avfall i alle våre prosjekter.

Ikon, checkmark

Enkel avfallshåndtering

Vi har innført en enkel og praktisk løsning for avfallshåndtering. Våre lett gjenkjennelige rosa Big Bags fra wee.no er tilgjengelige i størrelser på én eller to kubikkmeter. Med disse får du muligheten til å enkelt kvitte deg med mindre mengder avfall, og halvparten salgsinntektene fra disse posene går til Kreftforeningens rosa sløyfe-aksjon.

Ikon, checkmark

Gjenbruk av materialer

Vi prioriterer gjenbruk av materialer som kan hentes ut fra riveprosessen. Dette inkluderer alt fra trevirke til andre materialer som kan ha en fortsatt levetid eller nytteverdi. Ved å gjenbruke materialer, reduserer vi mengden avfall og bidrar til en mer bærekraftig praksis.

Ikon, checkmark

Full sortering og resirkulering

Vi sikrer en grundig sortering av avfallet for å kunne resirkulere så mye som mulig. Våre Big Bags brukes til å samle og sortere ulike typer avfall, slik at det kan sendes til resirkuleringsanlegg. Dette inkluderer avfall som plast, papir, glass og metall. Ved å resirkulere materialer, reduserer vi behovet for ny produksjon og sparer energi og ressurser.

Ikon, checkmark

Avfallshåndtering av trevirke

Alt hvitt trevirke som oppstår i prosjektene våre, blir kappet opp og solgt som ved. Dette bidrar til en ytterligere reduksjon av avfallsmengden og gir en ny bruk for materialene som ellers ville blitt kastet.

Ikon, checkmark

Miljøvennlige produkter

Vi har fokus på miljøvennlige alternativer når vi velger produkter som brukes i prosjektene våre. Dette inkluderer valg av maling, murmaterialer og andre produkter med lav miljøpåvirkning. Vi er opptatt av å benytte materialer som er produsert på en bærekraftig måte og som oppfyller relevante miljøstandarder.

Ikon, checkmark

Salg og transport av gjenbruksmaterialer

Vi transporterer gjenbrukbare materialer til dedikerte gjenbruksstasjoner, der de kan bli videresolgt eller brukt på nytt. Dette bidrar til å redusere avfallsmengden og fremmer en sirkulær økonomi.

Ikon, checkmark

Energivennlige løsninger

I tillegg til avfallshåndtering fokuserer vi også på fremme av energivennlige løsninger. Vi tilbyr salg og installasjon av rentbrennende fyringsanlegg, varmepumper, solceller og Hunton-isolasjon. Vi oppfordrer også til etterisolering av bygg for å redusere energiforbruket og miljøbelastningen.

Vi tenker alltid bærekraft

Ved å velge Byggmester Grønvold AS som din entreprenør kan du være trygg på at avfallshåndteringen håndteres på en ansvarlig og miljøvennlig måte. Vi er forpliktet til å minimere miljøpåvirkningen og bidra til en bærekraftig framtid.

 Kontakt oss